home sitemap print pagina contact

SchoolFocus is online!

T: 085-9021894
E: contactformulier

Welkom op de website van SchoolFocus!
SchoolFocus is er voor de school. Voor de bloei van een school is ieders inbreng belangrijk:
schoolbestuur, leerkrachten, leerlingen, ouders. SchoolFocus ondersteunt scholen met onderzoek, advies, training en opleiding.
Kramsvogel
info over deze plant / diersoort
De kramsvogel (Turdus pilaris) is een zangvogel uit de familie lijsters (Turdidae).
De vogels nestelen in bomen of op gebouwen. Ze broeden in Oost-Europese landen zoals Duitsland, Polen en Rusland. In 1967 broedde het eerste paar in België, en rond 1983 bevonden zich al ruim 10.000 broedparen in Wallonië en zo'n 500 in Limburg.
In de winter is de kramsvogel in Nederland en België aan te treffen. Ze komen dan ook op open terreinen voor, vaak samen met andere lijsters.

Bronnen: Wikipedia, Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.
D&K Onderzoek en Opleiding steunt diverse natuur- en milieuorganisaties. Op deze website vraagt D&K aandacht voor bedreigde dieren en planten in Nederland.